Midsommarstämman

Kontakt


Midsommarstämman har ingen formell representation i form av t.ex. förening/firma, men arrangeras varje år av en arbetsgrupp. Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen, eller har lust till att vara med och skapa Midsommarstämman, kan du kontakta oss på: arbetsgruppen@midsommarstamman.se.