Midsommarstämman

Kontakt


Midsommarstämman har ikke nogen formel repræsentation i form af forening, firma, andet, men arrangeres hvert år af en arbejdsgruppe. Vil du i kontakt med arbejdsgruppen, eller har du lyst til at være med til at skabe Midsommarstämman, kan du kontakte os på arbetsgruppen@midsommarstamman.se.